„Snažíme se o to, aby každý náš zákazník byl spokojený. Spojte se s námi a rozšiřte tuto klientskou základnu!“


CIGLER MARANI ARCHITECTS, a.s.

Ve spolupráci s experty ze společnosti cadconsulting se nám povedlo úspěšně implementovat BIM technologii, která je dnes neodmyslitelnou součástí našich projekčních postupů. BIM technologie nám umožňují projekty zpracovávat rychleji a lépe zkoordinované, a významně zvýšila naší konkurence schopnost.  Bez poskytnuté podpory by byl proces implementace mnohem zdlouhavější a složitější.

Ing.arch. Boris Vološin

Podívejte se, jak  Ing.arch. Boris Vološin hovoří o BIMu v krátkém videu.


 


METROPROJEKT Praha a. s.

Se společností  cadconsulting jsme začali spolupracovat na jaře 2013. Předmětem spolupráce je implementace programu Revit v naší společnosti. Pracovníci cadconsultingu pro nás zajišťují jak úvodní školení projektantů, tak především následný „dohled“ nad vlastním projektováním.

Dosavadní zkušenosti s touto spoluprací jsou velmi dobré, odborné znalosti a zkušenosti školitelů jsou na vysoké úrovni a vynikající je i jejich ochota při zvládání nestandardních  situací.

Ing. Vladimír Michalička

 


OBERMEYER HELIKA a.s.

„Profesionální přístup, ochotné jednání, vždy maximálně vycházející vstříc specifickým potřebám. Potřebovali jsme partnera, který by nás provedl všemi úskalími a naplno nás uvedl do BIM reality bez všech vzletných marketingových opiátů. V cadconsultingu jsme takového partnera našli. Pomohli zaškolit, nastavit pilotní projekty, provést nás úskalími, vyřešit problémy, jsou vždy oporou a my tím získáváme oporu v BIM technologiích a měníme se spolu s nabitou zkušeností.“

Tomáš Čermák


PM Group CZ, s.r.o.

Se společností cadconsulting úspěšně spolupracujeme od začátku roku 2012. Od té doby jsme využili služeb společnosti cadconsulting u několika našich projektů zejména z pohledu konzultační činnosti, školení, ale osvědčila se nám spolupráce, kdy jeden z členů společnosti cadconsulting spolupracuje na projektu v reálném čase a sedí s našimi zaměstnanci. Tento způsob spolupráce je pro nás největším přínosem, jelikož vysoká kvalifikace členů teamu společnosti cadconsulting ve spojení s řešení problému s modelem objektu v reálném čase, má zásadní pozitivní dopad na zpracování projektu a splnění termínů. S téměř 100% jistotou můžeme prohlásit, že chceme a budeme se společností cadconsulting spolupracovat i na dalších našich projektech.

Martin Jakeš

Chcete úspěšně implementovat BIM?

Kontakt