„ Analyzujeme, navrhujeme, konzultujeme, pomáháme.  My známe BIM.“

CO NABÍZÍME


BIM Implementace

 

Úspěšná implementace BIMu vyžaduje pečlivý a organizovaný přístup, který bere v úvahu jednotlivé pochody uvnitř společnosti. Tento dlouhodobý proces my velmi dobře známe. Díky nám dokážete začít používat zakoupený BIM software bez ztráty Vaší produktivity, času i financí. Naše implementace Vám ochrání investice vložené do softwaru, protože Vám umožní využívat software v prostředí projekční kanceláře.

Výsledkem implementace ve Vaší společnosti bude odborně vyškolený projekční tým, který bude schopný samostatně dokončit pilotní projekt a dál pracovat na nových projektech s maximálním využitím potenciálu nově implementované BIM technologie. Kromě vyškoleného týmu získáte i vlastní specifickou šablonu, která bude uzpůsobena Vaším projekčním zvyklostem a standardům.

Velmi často se implementace po jejím skončení přemění v dlouhodobou spolupráci, kdy se staráme o rozšiřování stávajících znalostí software a pomáháme s novými projekty. Máme totiž zájem na tom, aby Vaše investice do implementace BIM byla maximálně využita a software s tímto spojený byl využíván v co nejširším týmu. To vše s cílem zvýšení produktivity práce.

 


Audity

Před vlastní implementací BIMu je nutné provést analýzu. Díky tomu budou pak minimalizovány případné problémy z přechodu na novou technologii. Analýza zahrnuje hardwarový a softwarový audit a hlavně ověření stávajících procesů. Jak se aktuálně pracuje v CAD či BIM aplikacích, jaké jsou použité standardy, jak dochází ke spolupráci napříč jednotlivými odděleními, jaký je typ komunikace.

Hardwarový audit je zaměřený na hardware jednotlivých stanic, serverů a vnitřní počítačové sítě. Výsledkem auditu jsou detailně popsané jednotlivé pracovní stanice případně síťové konfigurace, včetně nastavení serveru, s vypsanými doporučeními pro případný upgrade s konkrétní definicí co a jakým způsobem je třeba změnit.

Softwarový audit je zaměřený na programové vybavení počítačů. Spočívá v kontrole a nastavení operačního systému a ostatních programů včetně zjištění aktuálního stavu nainstalovaného software společnosti Autodesk.

 


Školení

Na začátku implementačního procesu vždy proběhne krátké seznámení pracovníků s novou aplikací či aplikacemi. Na základě zjištěných údajů z úvodní analýzy stanovíme individuální program školení zaměstnanců tak, aby později byli schopni samostatně a efektivně plnit své pracovní úkoly využitím nového softwaru.

Jak se zvyšují znalosti software uživatelů, tak roste i potřeba na doškolení specifických úloh. Zde nabízíme pokročilá specializovaná školení, zaměřená vždy na konkrétní oblast na základě konkrétních požadavků klienta.

Samozřejmostí je i průběžné doškolování nově příchozích zaměstnanců tak, aby se mohli co nejdříve stát efektivní součástí projekčního týmu.

 


Výroba Revit Families

Revit Families představují základní stavební kameny Revitu Architecture, Structure i MEP. cadconsulting zajišťuje výrobu všech typů Families od specifických skladeb stěn, přes sofistikované modely oken a dveří až po prvky nosných částí konstrukce a výztuže železobetonových prvků. Tyto Families vždy splňují konkrétní požadavky zadavatele a jejich zobrazení je v souladu se zvyklostmi či národními normami.

 


Projekční činnost

Naši konzultanti jsou i zkušení projektanti, prošli si množstvím různorodých projektů a dokážou být efektivní posilou Vašeho projekčního týmu. Dokážeme Vám pomoci se zpracováním kompletní projektové dokumentace, od studií až po dokumentaci pro provedení stavby, vše zpracované v aplikaci Autodesk Revit.

Chcete úspěšně implementovat BIM?

Kontakt