Mostní konstrukce

Mostní objekty svou nelinearitou a geometrickou složitostí představují modelářský oříšek.

V cadconsulting k jejich modelaci mostních objektů používáme primárně software Autodesk Revit doplněný o nástroj SG Bridge.

Školení je tedy možné v případě začátečníků provést v kompletním rozsahu, a to naučit vás základní principy práce s Autodesk Revit a následně navázat představením a implementací funkcionalit nadstavby SG Bridge.

V případě pokročilých uživatelů Revitu můžeme diskutovat nad limity samotného softwaru a jejich odstranění pomocí doplňku. Součástí školení může být i tvorba atypických adaptivních rodin.

Veškeré modelářské práce a ukázky jsou prováděny na ukázkových podkladech, nebo na vašem reálném projektu.

Závěrem jsou uživatelé okrajově seznámeni s Autodesk Civil 3D, který je hojně používán k modelaci komunikací. Povědomí o tomto softwaru je pro efektivní spolupráci mezi mostařem a silničářem vhodné.

Reference:

VMO ŽABOVŘESKÁ – estakáda
VMO ŽABOVŘESKÁ – lávka