Vývoj aplikací a podsestav

Za pomoci našich nástrojů se snažíme doplnit funkcionality, které nativně nejsou v softwaru zakomponovány. Našim cílem je odstranění repetetivních úkonů, eliminace možnosti lidské chyby a efektivita práce. Pomocí doplňků pro Civil 3D podporujeme zavedení stabilního workflow, využitelného napříč projekty. Našim cílem je vyvíjet utility, které budou odpovídat požadavkům projektantů, jejichž ovládání bude intuitivní a práce s nimi pohodlná.

Nedílnou součástí práce v Autodesk Civil3D jsou parametrické podsestavy, které jsou klíčem k úspěšnému sestavení 3D modelu. V rámci týmu dopravních staveb se touto problematikou hluboce zabýváme. Primárně vznikají naše podsestavy v C#, máme však zkušenosti i s tvorbou pomocí Subassembly Composer.

U našich podsestav klademe důraz na korektní tvorbu extrahovaných 3D těles, na grafickou podobu 2D výstupů a na komplexnost a univerzálnost. Všechny podsestavy vycházejí v normových požadavků, vzorových listů a jejich zpracování je konzultováno s koncovými uživateli.

Reference:

Podsestava krajnice se svahem
Křížení
Filtr podsestav