Implementace

Vše vás naučíme postupnou implementací

Pomůžeme vám optimalizovat procesy, zvýšit kvalitu výrobků, snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost v oblasti informačních technologií pro strojírenství. Navrhujeme a implementujeme řešení, která usnadňují spolupráci mezi odděleními konstrukce, technologie, výroby, skladování, obchodem a marketingem. 

Naši konzultanti mají dlouholeté zkušenosti v oblastech architektury, stavebnictví a strojírenství, a proto dokáží efektivně implementovat komplexní řešení do strojírenství s propojením BIM a CAD technologií.

V rámci implementačních procesů jsme připraveni pokrýt všechny činnosti od úvodní analytické fáze, přes vývoj, instalace, konfigurace, testování, školení, fázi pilotního projektu až po provozní podporu dodaného řešení.

Co je implementace

Implementace je proces, jehož cílem je efektivně nasadit řešení vycházející z předchozí analýzy do výrobní společnosti. Přechod na nové, sofistikované systémy s sebou nese i vyšší nároky na členy týmu, kteří je budou používat. Naši konzultanti pracují přímo na místě s tímto týmem, čímž je minimalizován pokles v produktivitě, který lze obvykle při adaptaci na nové systémy očekávat.

Náš tým vychází z mnohaletých zkušeností v oblasti stavebnictví a strojírenství, kde projekčním ateliérům a realizačním firmám úspěšně pomáháme s obdobným technologickým přechodem z CAD na BIM. Implementace je základem pro efektivní integraci systému do podnikových procesů a zvýšení individuální i týmové produktivity.

Jak implementace probíhá

Základem úspěšné implementace je správně provedená analýza, která se týká nejen konkrétního strojírenské oddělení, ale i návaznosti na celý výrobní a obchodní proces. Analýza zahrnuje vyčíslení přínosů, úspor a návratnost investice, a obsahuje podrobný popis rozsahu a časový harmonogram.

“Naší prioritou je minimalizovat náklady na implementaci a maximalizovat přínosy”.