Typ služby

Modelování LOD 400, příprava modelu pro použití v FM,
produkce projektové dokumentace

Objekt

Mezinárodní letiště

Datum

2017 – 2018

Klient

Zhotovitel

Projektový tým

Stefanos Koutlis, Rudolf Vyhnalek, Pavel Šimák, Jakub Veselka, Daniel Sochor, Filip Sládeček, Lucie Martínková, Lukáš Jakeš

Popis

Ambiciózní projekt letiště s celkovým rozpočtem více než 180 miliard korun a úhlopříčným půdorysným rozměrem budovy přes 2km. Podíleli jsme se zde na modelování interiéru, například Duty Free obchodů (včetně profesí), navigačního systému, organických podhledů a dalších částí. Projekt je specifický tím, že se jedná ve velké míře právě o organické tvary a tím pádem jsou veškeré práce s modelem velice komplikované.