Školící centrum

Certifikace Autodesk

Chcete se stát certifikovaným profesionálem v softwarech jako jsou Revit či AutoCAD a zařadit sebe nebo své zaměstnance do databáze certifikovaných odborníků společnosti Autodesk? Naše společnost je jedním z mála autorizovaných školících středisek Autodesku (Authorized Training Centre – ATC) v České republice, kde můžete tuto oficiální certifikaci Autodesku získat.

Certifikaci můžete získat ve dvou stupních, a to:

 • Autodesk Certified User (ACU), nebo
 • Autodesk Certified Professional (ACP).

Certifikace ACU prokazuje kompetenci v dovednostech na základní úrovni. Je vhodná například pro studenty. Certifikace ACP prokazuje kompetence pokročilých dovedností.

Certifikace

Proč získat certifikaci?

Získáním certifikátu prokážete a oficiálně potvrdíte své dovednosti v Revitu, AutoCADu a dalších softwarech. Zařadíte se tak do komunity profesionálů, kteří se mohou prokazovat celosvětově platným oficiálním certifikátem od Autodesku. Získáte právo používat logo Autodesku (Certified Associate nebo Certified professional), například v hlavičkách e-mailů, a objevíte se v databázi certifikovaných odborníků společnosti Autodesk. Zvýšíte také důvěryhodnost vás nebo vaší firmy, kdy na poli konkurence je každý oficiální dokument prokazující schopnosti a dovednosti v daném oboru důležitý.

Získáním certifikace Autodesk® prokážete, že máte znalosti a schopnosti potřebné pro efektivní práci v prostředí high-tech projektování. Potvrdíte také své odborné znalosti v nejnovějších softwarech Autodesku.

Na jaké produkty lze certifikaci získat?

Certifikaci lze získat v jednotlivých úrovních na tyto produkty:

Úroveň ACU — Autodesk Certified User

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk AutoCAD LT
 • Autodesk Revit Architecture
 • Autodesk Revit MEP
 • Autodesk 3ds Max

Úroveň ACP — Autodesk Certified Professional

 • Autodesk AutoCAD
 • Autodesk AutoCAD LT
 • Autodesk Revit Architecture
 • Autodesk Revit MEP
 • Autodesk 3ds Max

Jak se na test připravit?

Jakmile si vyberete požadovaný certifikační program, úroveň a produkt, můžete se začít připravovat na zkoušku. Máte možnost zakoupení hodnotícího testu, s jehož pomocí změříte úroveň svých znalostí o aplikaci, a tím efektivněji zjistíte, na které oblasti byste se měli během přípravy více zaměřit. Můžete u nás také absolvovat školení, které vám s přípravou na zkoušku pomůže. Neméně důležité a zásadní pro úspěšné složení zkoušky jsou praktické zkušenosti, proto nezapomeňte procvičovat své dovednosti přímo v programu.

Jak test probíhá?

Termín zkoušky se domlouvá individuálně a probíhá po zaplacení certifikátu.

Dostavte se na adresu testovacího střediska alespoň 20 minut předem s dvěma platnými průkazy totožnosti.

 • ACU zkouška trvá 50 minut a obsahuje 30 otázek.
 • ACP zkouška trvá 120 minut a obsahuje 35 otázek.

Zkouška probíhá online a během zkoušky je v místnosti přítomen zkoušející.

Jakým způsobem se lze na zkoušku přihlásit?

Pro přihlášení na zkoušku a domluvení termínu nás prosím kontaktujte:

Kde mohu zkoušku vykonat?

Zkoušky probíhají v Praze na adrese Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7-Holešovice v předem dohodnutých individuálních termínech.