BuildingSMART

BuildingSMART je celosvětový orgán podporující transformaci a digitalizaci oboru stavebnictví uplatňováním otevřených standardů informačního modelování staveb, na jejichž tvorbě se v mezinárodním měřítku také podílí, stejně tak jako vyvíjí a spravuje průmyslové standardy, jako je například IFC (Industry Foundation Classes). BuildingSMART International vytváří společný jazyk pro široce využívané procesy a umožňuje firmám a státu realizovat projekty transparentním způsobem se srovnatelným ohodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat. Zlepšuje dostupnost, použitelnost, správu a udržitelnost digitálních dat v odvětví stavebnictví.

CERTIFIKACE BuildingSMART – Foundation – Basic

BuildingSMART Profesionální certifikace je program pro individuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace odborníků v oblasti BIM managementu a napomáhá tedy k zajištění kvality, správnosti a efektivity ve stavebnictví, tedy procesech návrhu, realizace i správy staveb. Je rozdělen do dvou úrovní, přičemž „Foundation“ je nezbytná základní úroveň, která deklaruje nutnou míru porozumění ve smyslu znalosti a pochopení. Následující úroveň „Practitioner“ je navazující a prokazuje vysokou míru schopnosti uplatnit získané znalosti, a především praktické zkušenosti.

CÍL BuildingSMART

Cílem buildingSMART jako sdružení průmyslu je zapojení se do tvorby národních i mezinárodních pravidel prostřednictvím otevřených standardů a vlastních, na výrobcích nezávislých předpisů. buildingSMART např. vyvinul a celosvětově rozšířil formát IFC a dále pracuje na jeho rozvoji a zlepšení – jako takový ho využívá řada softwarových produktů BIM. Mimo to buildingSMART velmi dobře identifikoval potřebu standardů dalšího vzdělávání BIM pro digitální plánování, výstavbu a provoz staveb. Také v této oblasti vyvinul buildingSMART spolu se svými partnery celosvětově spolehlivé standardy.

Pro zajištění kvality a odbornosti je nezbytné také kvalifikovat odborníky a proto nabízíme Kurz BuildingSMART – Foundation – Basic, ve kterém:

– si ujasníte základní definice a klíčovou terminologii k BIM a zároveň pochopíte důvody a výhody k zavedení BIM ve srovnání s tradičním projektováním, včetně podmínek a opatření pro BIM schopnosti v rámci organizace

– zjistíte, jak významnou roli v BIM plní otevřená a navzájem spolupracující řešení a sdílení informací prostřednictvím společného datového prostředí (CDE)

 – a nakonec zvládnete management informací projektu s využitím BIM v souladu s ISO 19650.

Školící centrum ATC

Jsme oficiálním školicím centrem pro software od společnosti Autodesk (Authorized Training Center – ATC).

K dispozici je učebna pro šest osob. Máte možnost u nás podstoupit přípravu na ATC test. Pomůžeme vám získat certifikát Autodesk Certified Professional.