O NÁS

O firmě

Jsme konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie a klientům pomáháme s jejím zavedením již od roku 2009. Používáním BIM technologie si lépe porozumíte s ostatními partnery v různých fázích návrhu, výstavby i provozu stavby.

Pomůžeme vám s přechodem z 2D CAD řešení na BIM s využitím aplikace Autodesk Revit®. Diky implementaci vás naučíme používat platformu Autodesk BIM při zachování stávající produktivity práce.

Snažíme se o standardizaci BIMu v České republice a jsme aktivními členy spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a Technické normalizační komise TNK 152.

cadconsulting je tu s vámi už skoro 10 let. Máme pobočky v Praze, Brně a společnost IRIVET Software House, se kterou spolupracujeme na projektech v Dubaji. A stále rosteme.

Vedení společnosti

Rudolf Vyhnálek

CEO

Ruda založil naši společnost v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené. Od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech.

Před založením firmy pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě.
Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska.

Jakub Novotný

partner | vedoucí projektů

Jakub je vedoucí týmu specializovaného na TZB profesi. Jeho zkušenosti jsou podložené dlouholetou konzultační činností a projektováním v Revitu. V rámci působení v CC participoval na projektech pro Amazon, Lidl, Jaguar & Land Rover aj.

Vystudoval Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od střední školy nasbíral zkušenosti z různých softwarů (Spirit, Allplan, ArchiCAD, Microstation, AutoCAD, Revit), které v rámci své každodenní práce zúročuje. Kromě implementací se věnuje přípravě rodin pro výrobce, vývoji plug-in pro TZB a podílí se na projektech pro klienty CC.

Lukáš Cimala

partner | vedoucí implementací

Lukáš je vedoucím týmu specializovaného na architektonicko-stavební profesi. Je zodpovědný za průběh implementací, výrobu families a obsahovou i koncepční podobu knihoven a je též členem vývojového týmu CCtools.

S Revitem se seznámil jako řadový projektant v dobách, kdy se BIM v Česku teprve začínal probouzet k životu. Byl u počátků cadconsultingu a prvních implementací u zákazníků. Během projektantských let, a zejména při nasledných implementacích, získal bohaté zkušenosti, které se snaží předávat dál. Vystudoval SPŠ stavební a nasledně studoval na ČVUT FsV obor Systemové inženýrství.

Josef Remeš

partner | oblastní ředitel Morava

Pepa vede moravský tým v Brně, věnuje se konzultacím BIM a projektům v oblasti architektonicko-stavební části a v mezičase participuje na marketingových aktivitách firmy a projektu CCtools.

Pracoval jako projektant v atelierech se zaměřením na pozemní stavby a stavební izolace, technický konzultant AEC a na FAST vyučuje předměty zaměřené na CAD, BIM. Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně a již od střední školy se věnoval tvorbě standardů a vychytávek pro CAD (CAD standardy, GGmenu), které jste možná i Vy před přechodem na BIM používali.

Martin Farka

ředitel divize strojírenství

Martin vystudoval obor technologie a programování CNC strojů a věnoval se CAM software. Ve společnosti GeniCAD vedl tým CAD specialistů. Před tím, než se stal ředitelem divize strojírenství v cadconsulting, pracoval jako aplikační inženýr a manažer pro rozvoj obchodu ve společnosti TechData Distribution. Podařilo se mu vybudovat a vést strojírenskou divizi autorizovaného partnera Autodesku.

Seniorský tým

Jiří Horák

vedoucí vývoje | konzultant

Jirka vede vývojový tým, který je zdopodvědný za nástroj CCtools a řadu dalších nadstavbových aplikací, které nám i dalším usnadňují práci. Dále se věnuje i implementacím BIM v oblasti TZB.

Vystudoval technická zařízení budov v oblasti vytápění na VUT v Brně. S Revitem se setkal již na střední škole, kde se podílel na vzniku školní šablony. TZB v Revitu se věnuje od konce vysoké školy, kdy se v rámci diplomové práce snažil využít informací z modelu pro praktické projektování.

Pavel Šimák

BIM manažer | konzultant

Pavel působí primárně v architektonicko-stavební části, formou externí dlouhodobé spolupráce. Zabývá se implementacemi BIM technologie do společností, BIM managementem a komplexním technickým vedením BIM zakázek.
Řeší technické koncepty, tvorbu nových technických řešení, zabývá se pointcloud a photogrametrickým skenováním budov.
Má více než 10ti leté zkušenosti s technologií BIM na platformě Autodesk Revit. Od počátku spolupráce se snaží posouvat rozvoj společnosti cadconsulting dopředu.

Zahraniční zkušenosti má z působení na projektech ve Spojených arabských emirátech jako BIM specialista, z působení na projektech v Norsku a z multioborového školení BIM na platformě Autodesk Revit, které školil v Jihoafrické republice.
Pavel vystudoval Architekturu a stavební inženýrství na ČVUT v Praze. Vzdělání si rozšířil o dálkové studium ekonomického oboru Podniková ekonomika a management. Byl oceněn několika univerzitními oceněními za architekturu, pracoval na projektu offgrid Nemocnic do australské pouště, vytvořil projekt automatizovaného systému návrhu budov a BIM modelu, který byl v procesu patentování. Pět let působil jako lektor Revit na Autodesk Academia. Je Certified Autodesk Revit Professional.
… a je vášnivým cestovatelem a motorkářem. 😊

Martin Bouček

BIM manažer | konzultant

Martin je součástí architektonicko-stavební části týmu, kde se plně věnuje implementacím BIM v projekčních a realizačních firmách. Při tvorbě Revit Families (rodin) se snaží, aby Vám co nejvíce zjednodušil práci.

Poprvé se setkal s technologií BIM a programem Revit již na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. V době studií na ČVUT v Praze pracoval jako přípravář, později jako projektant staveb. Od roku 2013 působí jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde se snaží pomáhat studentům v začátcích a seznámit je se všemi možnostmi BIM.

Adam Stančík

BIM manažer | konzultant

Adam působí v architektonicko-stavební části brněnského týmu. Zabývá se implementacemi BIM technologie, modelací rodin a tvorbou modelů skutečného provedení stavby (as-built).
Zahraniční zkušenosti získal na projektu tvorby as-built BIM modelu jedné z automobilových výrobních hal a jako lektor školení na univerzitě v mongolském Ulánbátaru.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně, kde později i vedl výuku Revitu pro začátečníky a pokročilé.

Marek Jedlička

BEP a VR specialista

Marek absolvoval bakalářské studium oboru Architektura a stavitelství na FS ČVUT, pokračoval magisterským oborem Architektura a urbanismus na fakultě architektury (zvláštní ocenění za nejlepší DP v ročníku 2014). V projekci se pohybuje od roku 2010, z toho 4 roky pracoval pro architektonický ateliér Cigler Marani Architects (dnes JCA), kde zastával pozice, Junior architekta, vizualizátora, LEED AP BD+C manažera, BIM manažera na všech projektech, kde byl nasazen BIM, a jako jeden z hlavních výkonných pracovníků se podílel se na tvorbě vnitrofiremních standardů pro projekci, BIM modelování a firemního BEP standardu.
Úspěšně certifikoval největší developerský administrativně-obchodní projekt COM CITY společnosti PPF v Moskvě v roce 2014 známkou LEED GOLD. (Phase A - 193.200m2)
Podílel se na certifikaci projektů Florentina a Aviaticy pro společnost Penta v Praze - LEED PLATINUM.
Pod jeho vedením (v oblasti BIM projekce a koordinace) získal projekt Aviatica cenu za nejlepší administrativní budovu vyprojektovanou pomocí nástrojů BIM (2015).
Aktivně se podílel na tvorbě procesních dokumentů BEP v Dubaji pro developerskou společnost MEERAS.
Ve společnosti CC pracuje formou externí spolupráce na vývoji BEP dokumentů a standardizace pro BIM, dále jako modelář a vizualizátor.
Ve volném čase se zabývá technologií VR a její možností rozvoje a využití v oblasti BIM modelů.

Miroslav Siegert

BIM modelář | konzultant

Míra je součástí TZB části týmu a věnuje se pasportizaci TZB částí budov a implementacím BIM technologie.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Jiří Šindelář

BIM modelář | konzultant

Jirka je součástí TZB části týmu, kde se zaměřuje na rozvoj BIM modelování v oblasti elektroinstalací a jeho implementaci.

Vystudoval ČVUT v Praze. Během svých studií pracoval dva roky v architektonickém ateliéru v Humpolci a zúčastnil se soutěže SVOČ, kde byl oceněn za svou práci v oboru BIM. Na diplomové práci zabývající se problematikou informačního modelováním elektroinstalací měl možnost spolupracovat s univerzitou v Seoulu, Jižní Korea, kde také studoval.

Marek Herůfek

obchodní zástupce pro ČR a zahraničí

Marek se věnuje obchodní činnosti a marketingovým aktivitám firmy.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně. Během vysoké školy pracoval jako projektant v projekci ing. Schwarze a jako technik v Atelieru DEK. Absolvoval dvě pracovní stáže v USA pod záštitou VUT v realizační firmě Vaclav Metal Craft. Má zkušenosti s tvorbou BIM modelů v ArchiCADu, kdy obsadil 3. místo v celostátní soutěži středních škol v rýsování. Po dokončení studií pracoval ve firmě LIKO-S jako technik pro export a vývoj.

Filip Sládeček

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí architektonicko-stavebního týmu a aktuálně se věnuje projektům v Dubaji a tvorbě rodin.

Vystudoval obor Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze v rámci bakalářského studia, dále pak obor Budovy a prostředí ve studiu magisterském. Diplomovou práci zpracovával ve Vídni na univerzitě BOKU pod vedením architekta Martina Treberspurga.

Jakub Veselka

Koordinátor

Kuba se specializuje na koordinaci BIM projektů, aktuálně působí v Dubaji, kde se podílí na koordinaci terminálu letiště v Abu Dhabi.

Vystudoval ČVUT v Praze, kde vyučoval BIM na Katedře pozemních staveb. Čtyři roky působil jako lektor Autodesk Academia.
Kromě toho strávil čas na několikaměsíčních stážích na univerzitách v Norsku, Macau a Keni.

Vít Oczko

Senior technický konzultant

Víťa se pohybuje v Cadu pro strojaře již od roku 2014. Pracoval jako technický konzultant se softwary jako je Inventor, AutoCAD, Vault a vše kolem nich. Při práci se zákazníky nasbíral spousty zkušeností a nyní se primárně zaměřuje na implementace softwaru na správu dat a jeho propojení jak s dalšími produkty Autodesku, tak i produkty třetích stran.

Juniorský tým

Lukáš Jakeš

BIM modelář | konzultant

Lukáš působí v architektonicko-stavení části týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji a vytváří rodiny.

Vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze. S Revitem se poprvé seznámil během studia na vysoké škole v projekční kanceláři PM Group. Po absolvování studia působil na pozici projektanta v atelieru AED project, kde v Revitu zpracovával dokumentaci ve všech jejích stupních.

Daniel Sochor

BIM modelář

Dan působí v architektonicko-stavení částí týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze. Má dvouletou zkušenost v projekční kanceláři R.A.M. projekt, kde působil na pozici stavebního projektanta.

Dan Kučera

BIM modelář | manažer kanceláře

Dan je součástí TZB týmu a specializuje se na tvorbu rodin. Mezi poslední projekty, na kterých participoval, se řadí výrobky pro HL a Dallmer.

Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí se zaměřením urbanismus a územní plánování na ČVUT v Praze.

Dominik Krajíček

vývojář

Dominik je součástí vývojářského týmu. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadit modelování a ušetřit čas projektantům.

Praktické zkušenosti týkající se IT nabyl během svého pracovní působení v Mendelově muzeu MU, na pozici IT technika a poté ve firmě LIKO-S, kde pracoval na pozici IT technik vývoje.

Lucie Jindrová

BIM modelář | konzultant

Lucka je součástí architektonicko-stavební části týmu a podílí se převážně na projektech v Dubaji.

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze. Za své projekty získala během studia několikrát ocenění katedry architektury.
Lucie má čtyřletou praxi v projektování pozemních staveb a rok v TZB v projekční kanceláři AED project. Půl roku pracovala v architektonickém atelieru DAĎA architekti.

Josef Kolář

BIM modelář

Pepa je součástí architektonicko-stavební části týmu a pracuje na slovenských projektech.

Během vysoké školy pracoval jako architekt ve společnosti Capexus. Po konci studia nasbíral zkušenosti v zahraničí, v projekční kanceláři pod italským architektem Alessandrem Pepe v Portu.
Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT a nyní pokračuje ve studiu TZB systémů v budovách. Zúčastnil se školní stáže zaměřené na výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov na rakouské univerzitě FH Burgenland.

Roman Macháček

BIM modelář

Roman působí v architektonicko-stavební části týmu a podílí se na stavebních projektech v zahraniční. Mimo to se zaměřuje na požární bezpečnost staveb v BIM.

Pracoval ve společnosti ADNS architekti, kde se podílel na tvorbě BIM modelu bytového domu. Zahraniční zkušenost získal na stáži v Norsku, kde pracoval pro společnost zabývající se stavbami malých vodních elektráren. Pracoval zde na bezpapírové dokumentaci pomocí A360 a zavádění BIM. Studuje obor Požární bezpečnost na ČVUT v Praze. V rámci bakalářské práce vypracoval projekt TZB a PBŘ jako BIM model v aplikaci Revit.

Romana Němečková

BIM modelář | konzultant

Romča působí v TZB části týmu a věnuje se modelování rodin a implementacím BIM technologie. Zahraniční zkušenosti získala z působení na projektech v Dubaji a participací na slovenských projektech.

Vystudovala magisterský obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB na ČVUT v Praze, na bakalářském studiu obor Konstrukce a pozemní stavby.

Filip Klimeš

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí TZB týmu a věnuje se modelování rodin.

Vystudoval obor Budovy a prostředí na ČVUT v Praze. Zkušenosti má ale i se statikou, které se věnoval ve svém bakalářském studiu.
Filip má též dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonické kanceláři axioHM.

Stanislav Zažirej

BIM modelář

Stáňa působí v architektonicko-stavební části týmu a věnuje se statice a vyztužování konstrukcí.

Studuje obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze.

Edita Kunčarová

konzultant

Edita je studentkou VUT Brno – obor Konstrukce a dopravní stavby. S BIM technologiemi, konkrétně Revitem, se poprvé setkala na zahraničním pobytu na finské Oulu University of Applied Sciences. Ihned po návratu nastoupila do společnosti cadconsulting, která jí umožnila se v tomto odvětví rozvinout a poskytla jí příležitosti podílet se jejím prostřednictvím na větších projektech. Ve firmě se zaměřuje primárně na architektonicko-stavební část. Ráda by, aby se schopnost používat BIM technologie stala věcí tak automatickou, za jakou je v dnešní době považována například znalost AutoCADu.

Václav Smolík

vývojář

Vašek je součástí vývojářského týmu. Pro cadconsulting pracuje od ledna 2019. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadnit projektantům modelování a ušetřit čas.

Vašek vystudoval obor Inteligentní budovy na ČVUT v Praze. Během studia se zúčastnil soutěže Český ostrovní dům a má za sebou čtyři roky projektování TZB systémů. Programování a technologiím se věnuje od základní školy.

Sabina Hladíková

projektový manažer

Sabina působí v cadconsulting jako projektový manažer od září 2018. Věnuje se správě projektů, organizaci eventů, marketingu, grafickým činnostem a zajištění chodu brněnské pobočky.

Vystudovala magisterský obor Mezinárodní rozvojová studia na Mendelově univerzitě v Brně, který je zaměřen na ekonomiku, rozvoj a projektový management. V rámci studia absolvovala odbornou stáž v Ghaně, kde se pod záštitou Ghanské univerzity v Akkře věnovala tvorbě rozvojového projektu.

David Siegert

vývojář

David je součástí vývojářského týmu. Pro cadconsulting pracuje od února 2019. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadnit projektantům modelování a ušetřit čas.

K programování se dostal při studiu na FJFI ČVUT v Praze. Praktické zkušenosti týkající se IT nabyl na pozici testera webových aplikací ve společnostech O2 a Vodafone.

Jan Smolík

BIM Modelář

Jan je součástí našeho MEP týmu. Ve firmě působí od února 2018. Zabývá se především modelováním rodin a údržbou TZB knihoven.

Absolvoval studium na ČVUT v Praze – magisterský obor Budovy a prostředí a bakalářský obor Architektura a stavitelství. Během studia se zabýval projekcí gastro a později energetickými simulacemi. S BIM se seznámil během studia na střední průmyslové škole stavební a Revitu se začal věnovat naplno při studiu na vysoké škole.

Brigádnický tým

Filip Okleštěk

BIM modelář

Filip je součástí architektonicko-stavební části našeho týmu a věnuje se tvorbě rodin do Revitu, dále pak modelování stavebních v ČR i zahraničí.

Studuje Stavení inženýrství na Fakultě Stavební ČVUT v Praze a v oblasti BIM se pohybuje již 5 let.

Aneta Hlaváčková

BIM modelář

Aneta je součástí MEP týmu a podílí se na tvorbě rodin. Ve firmě působí od dubna 2018.

Studuje obor Architektura a urbanismus na Fakultě Architektury ČVUT v Praze a obor Prostorové plánovaní na Fakultě Životního prostředí na ČZU v Praze.