O firmě

Jsme konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie a klientům pomáháme s jejím zavedením již od roku 2009. Používáním BIM technologie si lépe porozumíte s ostatními partnery v různých fázích návrhu, výstavby i provozu stavby.

Současně pomáháme strojírenským firmám automatizovat a digitalizovat oblast obchodu, konstrukce a výroby. Zvýšíme produktivitu implementací produktů Autodesk Inventor, Autodesk Vault a strojírenských řešení.

Pomůžeme vám s přechodem z 2D CAD řešení na BIM s využitím aplikace Autodesk Revit®. Diky implementaci vás naučíme používat platformu Autodesk BIM při zachování stávající produktivity práce.

Snažíme se o standardizaci BIMu v České republice a jsme aktivními členy spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a Technické normalizační komise TNK 152.

cadconsulting je tu s vámi už více jak 10 let. Máme pobočky v Praze, Brně a Plzni.

Složení týmu

Rudolf Vyhnálek

CEO

Ruda založil naši společnost v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené. Od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech.

Před založením firmy pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě.
Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska.

Jakub Novotný

partner | vedoucí projektů

Jakub je vedoucí týmu specializovaného na TZB profesi. Jeho zkušenosti jsou podložené dlouholetou konzultační činností a projektováním v Revitu. V rámci působení v CC participoval na projektech pro Amazon, Lidl, Jaguar & Land Rover aj.

Vystudoval Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od střední školy nasbíral zkušenosti z různých softwarů (Spirit, Allplan, ArchiCAD, Microstation, AutoCAD, Revit), které v rámci své každodenní práce zúročuje. Kromě implementací se věnuje přípravě rodin pro výrobce, vývoji plug-in pro TZB a podílí se na projektech pro klienty CC.

Jiří Horák

vedoucí vývoje | konzultant

Jirka vede vývojový tým, který je zdopodvědný za nástroj CCtools a řadu dalších nadstavbových aplikací, které nám i dalším usnadňují práci. Dále se věnuje i implementacím BIM v oblasti TZB.

Vystudoval technická zařízení budov v oblasti vytápění na VUT v Brně. S Revitem se setkal již na střední škole, kde se podílel na vzniku školní šablony. TZB v Revitu se věnuje od konce vysoké školy, kdy se v rámci diplomové práce snažil využít informací z modelu pro praktické projektování.

Dan Kučera

business administrátor | konzultant

Dan je zodpovědný za administrativu obchodních záležitostí, sledování projektů po celou dobu jejich životnosti. Projekty má pod dohledem od jejich domluvení obchodníkem až po jejich fakturaci klientovi. Stará se o licence našich produktů ccapps. Dále má rozsáhlé zkušenosti s tvorbou rodin pro zahraniční klienty a specializuje se na dopravní stavby a uzemní plánování v software Autodesk Infraworks.

Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí se zaměřením na urbanismus a územní plánování na ČVUT v Praze. Ve firmě působí od roku 2016.

Lenka Koubová

BIM modelář | konzultant

Poprvé jsem se s Revitem setkala během svých studií na ČVUT, Fakultě stavební v Praze, kde jsem se mu věnovala dva semestry ve volitelných předmětech. Zaujal mě natolik, že jsem se rozhodla ho využít v diplomové práci a téma jsem volila tak, aby to bylo možné. Už během školy a následně i po škole jsem pracovala v projekční kanceláři, kde jsem se věnovala stavařině, hlavně pak rekonstrukcím škol. V té době a v té konkrétní kanceláři se ale Revit nijak nevyužíval a já jsem se mu chtěla věnovat. Když pak přišla příležitost pracovat právě v Cadconsultingu, moc dlouho jsem neváhala a přidala jsem se k týmu. Ze začátku pro mě bylo vše výzvou – přechod ze stavařiny do týmu TZB, modely na úplně jiné úrovni, než jsem byla zvyklá ze školy. Na Cadconsultingu mám ale ráda, že se zde člověk neustále rozvíjí, má se od koho učit a cítí podporu ve svém rozvoji. Momentálně se věnuji implementacím Revitu, výrobě rodin a modelařině.

Filip Klimeš

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí TZB týmu a věnuje se modelování rodin.

Vystudoval obor Budovy a prostředí na ČVUT v Praze. Zkušenosti má ale i se statikou, které se věnoval ve svém bakalářském studiu.
Filip má též dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonické kanceláři axioHM.

Filip Sládeček

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí architektonicko-stavebního týmu a v současné době se věnuje konzultacím, BIM managementu a tvorbě vizualizací.

Vystudoval obor Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze v rámci bakalářského studia, dále pak obor Budovy a prostředí ve studiu magisterském. Diplomovou práci zpracovával ve Vídni na univerzitě BOKU pod vedením architekta Martina Treberspurga.

Stanislav Zažirej

BIM modelář | konzultant

Stáňa působí v architektonicko-stavební části týmu a věnuje se statice a vyztužování konstrukcí.

Studuje obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze.

Lukáš Jakeš

BIM modelář | konzultant

Lukáš působí v architektonicko-stavení části týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji a vytváří rodiny.

Vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze. S Revitem se poprvé seznámil během studia na vysoké škole v projekční kanceláři PM Group. Po absolvování studia působil na pozici projektanta v atelieru AED project, kde v Revitu zpracovával dokumentaci ve všech jejích stupních.

Dominik Krajíček

vývojář

Dominik je součástí vývojářského týmu. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadit modelování a ušetřit čas projektantům.

Praktické zkušenosti týkající se IT nabyl během svého pracovní působení v Mendelově muzeu MU, na pozici IT technika a poté ve firmě LIKO-S, kde pracoval na pozici IT technik vývoje.

Tomáš Beránek

BIM modelář | konzultant

Tomáš je součástí TZB týmu a věnuje se implementacím BIM technologií a modelací rodin
K modelování poprvé přičichl při stavbě LEGA již v útlém věku.
Na základě získaných zkušeností z mládí následně jeho kroky vedly do stavebnictví a vystudoval obor Stavební inženýrství se zaměřením na pozemní stavby na VUT v Brně.
Tomáš má také dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonickém ateliéru, kde si vyzkoušel i pozici BIM managera.

Lucie Mokrá

BIM modelář | konzultant

S Lucií se můžete setkat v Brně v rámci architektonicko-stavebního týmu. Věnuje se implementacím BIM technologií, konzultační činnosti a zabývá se problematikou BIM managementu. Mimo to je také modelářem rodin a modelů staveb.

Lucie studovala obor Architektura a urbanismus na Fa VUT v Brně, během kterého získala zkušenosti se softwarem Revit a působila jako projektant.

BIM vnímá jako smysluplný a efektivní nástroj k realizaci architektonických vizí, které výrazně ovlivňují vnější prostředí, v němž žije každý z nás, a proto je její snahou aktivně se podílet na zvyšování úrovně stavebnictví.

Yulia Shvets

BIM modelář | konzultant

Yulia je součástí architektonicko-stavebního týmu v Praze. Zabývá se podporou v projektování, tvorbou modelů a rodin.
V rámci magisterského studia Informační modelování ve stavebnictví podílela na výzkumných projektech a článcích v oblastech Implementace BIM, Facility Management a Project Development. Během zahraničního pobytu a studia na University of the West of Scotland ve Skotsku se seznámila s BIM a Smart technologiemi a rozhodla se těmto oblastem věnovat profesionálně.
Pokračuje v doktorském programu na FAST VUT v Brně, obor Management stavebnictví, s tématem používání Internetu věci ve stavebnictví.
Profesionálním cílem je zavedení do každodenní stavební praxe nejnovějších technologii, které zlepšují kvalitu vytvořeného návrhu a následně i stavby.

Romana Němečková

BIM modelář | konzultant

Václav Černý

BIM modelář | konzultant

S BIMem jsem se poprvé setkal během svého studia na fakultě stavební ČVUT v Praze v rámci volitelných předmětů a závěrečné práce na téma environmentální hodnocení staveb pomocí metody BIM. Vnímal jsem tuto metodu jako ,,moderní" nástroj pro projektování staveb a zároveň jako kariérní příležitost do budoucna.
Když přišla nabídka pracovat v Cadconsultingu, neváhal jsem a nastoupil do týmu už během studia jako brigádník. Tato práce mě bavila a postupně se z toho stalo i mé hlavní zaměstnání. V CC týmu se věnuji převážně konzultacím a implementacím v oblasti TZB, BIM managementu a modelování TZB. V rámci své praxe jsem měl šanci nahlédnout i do realizace na pozici BIM specialisty, kde jsem nabral další cenné zkušenosti v oblasti využití BIM modelů pro výstavbu.
BIM vnímám jako efektivní nástroj jak v oblasti projektování a realizace staveb, tak i ve využití v rámci správy objektu.

Vladislav Sveshnikov

BIM modelář

Vláďa k nám nastoupil v únoru 2022 a je součástí TZB týmu, momentálně se věnuje modelování. V rámci bakalářského studia vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Konstrukce pozemních staveb. Současně dokončuje magisterské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB. Navíc se zabývá nastrojí Revitu pro energetickou analýzu a propojením modelů z Revitu do jiných programů jako Protech atd.

Michal Heczko

vývojář

Michal je součástí vývojářského týmu. Jeho hlavním úkolem je tvorba aplikací pro projektanty liniových staveb, ale zabývá se i dalšími obory.

Vystudoval VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby. Praktické zkušenosti v oboru liniových staveb získal při svém působení v projekční kanceláři na pozici projektanta a BIM managera. IT byl vždy jeho koníčkem až se to stalo i jeho hlavní profesí.

Nina Gáťová

BIM modelář | konzultant

Nina je součástí architektonicko-stavební části v Praze. Věnuje se konzultacím, tvorbě modelů a rodin.
Vystudovala obor Architektura a Urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze. S Revitem začala pracovat už v prvním ročníku na vysoké škole a uchvátil ji natolik, že se rozhodla mu věnovat i po dokončení magiterského studia.

Kristýna Velikovská

BIM modelář

Kristýna vystudovala vodařinu na VUT v Brně a působila několik let jako projektant vodohospodářských staveb. Její nejsilnější zájem je však šťourat se v možnostech, jak si zefektivnit práci, a nejlépe pak všechny zkušenosti předávat ostatním. BIM přístup je pro ni nekonečný zdroj informací. V rámci brněnského TZB týmu se věnuje modelování a tvorbě rodin v Revitu.

Matěj Šilhán

BIM modelář | konzultant

Matěj je součástí dopravního týmu a věnuje se všemu spojenému s programem Civil 3D. Konzultace, školení, testování podsestav a implementace BIM ve sféře projektování liniových staveb je jeho hlavní náplní.
Vystudoval obor Dopravní systémy a technika se specializací na projektování silnic a dálnic na ČVUT v Praze. V rámci fakulty se rozhodl ještě pokračovat na postgraduálním studiu, kde si vyzkoušel předávat své znalosti výukou a vedením bakalářských prací.
Svou tříletou praxi v oboru projektování silnic a dálnic ve všech stupních projektové dokumentace získal v projekční kanceláři na pozici projektanta.

Vojtěch Štarha

BIM modelář | konzultant

S BIM technologií jsem se poprvé setkal na SPŠ stavební v Hradci Králové během studia oboru TZB. Později jsem měl možnost setkat se s Revitem naplno během projekce v oborech vytápění/chlazení/vzduchotechnika.

Nyní tyto zkušenosti využívám především během implementací Revitu do firem, konzultací a výpomoci v projekci.

Artem Polevshchikov

BIM modelář | konzultant

Michal Hanzálek

vývojář

Petr Iunishchenko

BIM modelář | konzultant

Martin Vávra

obchodní zástupce

Martin má téměř 20ti letou praxi v obchodu IT se zaměřením na SW. V současné době se zaměřuje na rozvoj služeb u stávávajících zákazníků a získání zákazníků nových. Hlavním cílem jeho činnosti je propojení zákazníka s našimi BIM specialisty.