O NÁS

O firmě

Jsme konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie a klientům pomáháme s jejím zavedením již od roku 2009. Používáním BIM technologie si lépe porozumíte s ostatními partnery v různých fázích návrhu, výstavby i provozu stavby.

Pomůžeme vám s přechodem z 2D CAD řešení na BIM s využitím aplikace Autodesk Revit®. Diky implementaci vás naučíme používat platformu Autodesk BIM při zachování stávající produktivity práce.

Snažíme se o standardizaci BIMu v České republice a jsme aktivními členy spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a Technické normalizační komise TNK 152.

cadconsulting je tu s vámi už skoro 10 let. Máme pobočky v Praze, Brně a společnost IRIVET Software House, se kterou spolupracujeme na projektech v Dubaji. A stále rosteme.

Vedení společnosti

Rudolf Vyhnálek

CEO

Ruda založil naši společnost v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené. Od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech.

Před založením firmy pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě.
Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska.

Jakub Novotný

partner | vedoucí projektů

Jakub je vedoucí týmu specializovaného na TZB profesi. Jeho zkušenosti jsou podložené dlouholetou konzultační činností a projektováním v Revitu. V rámci působení v CC participoval na projektech pro Amazon, Lidl, Jaguar & Land Rover aj.

Vystudoval Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od střední školy nasbíral zkušenosti z různých softwarů (Spirit, Allplan, ArchiCAD, Microstation, AutoCAD, Revit), které v rámci své každodenní práce zúročuje. Kromě implementací se věnuje přípravě rodin pro výrobce, vývoji plug-in pro TZB a podílí se na projektech pro klienty CC.

Lukáš Cimala

partner | vedoucí implementací

Lukáš je vedoucím týmu specializovaného na architektonicko-stavební profesi. Je zodpovědný za průběh implementací, výrobu families a obsahovou i koncepční podobu knihoven a je též členem vývojového týmu CCtools.

S Revitem se seznámil jako řadový projektant v dobách, kdy se BIM v Česku teprve začínal probouzet k životu. Byl u počátků cadconsultingu a prvních implementací u zákazníků. Během projektantských let, a zejména při nasledných implementacích, získal bohaté zkušenosti, které se snaží předávat dál. Vystudoval SPŠ stavební a nasledně studoval na ČVUT FsV obor Systemové inženýrství.

Josef Remeš

partner | oblastní ředitel Morava

Pepa vede moravský tým v Brně, věnuje se konzultacím BIM a projektům v oblasti architektonicko-stavební části a v mezičase participuje na marketingových aktivitách firmy a projektu CCtools.

Pracoval jako projektant v atelierech se zaměřením na pozemní stavby a stavební izolace, technický konzultant AEC a na FAST vyučuje předměty zaměřené na CAD, BIM. Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně a již od střední školy se věnoval tvorbě standardů a vychytávek pro CAD (CAD standardy, GGmenu), které jste možná i Vy před přechodem na BIM používali.

Seniorský tým

Jakub Veselka

BIM manažer

Kuba se specializuje na koordinaci BIM projektů, aktuálně působí v Dubaji, kde se podílí na koordinaci terminálu letiště v Abu Dhabi.

Vystudoval ČVUT v Praze, kde vyučoval BIM na Katedře pozemních staveb. Čtyři roky působil jako lektor Autodesk Academia.
Kromě toho strávil čas na několikaměsíčních stážích na univerzitách v Norsku, Macau a Keni.

Pavel Šimák

BIM manažer | konzultant

Pavel působí primárně v architektonicko-stavební části a marketingové části našeho týmu. Dále se zabývá projekty, implementacemi BIM technologie a Corporate Identity.
Zahraniční zkušenosti má z působení na projektech ve Spojených arabských emirátech a z multioborového školení BIM v JAR.

Vystudoval Architekturu a stavební inženýrství na ČVUT v Praze, nyní dálkově studuje Ekonomiku a management. Byl oceněn několika univerzitními oceněními za architekturu, pracoval na projektu offgrid Nemocnic do australské pouště, vytvořil projekt automatizovaného systému návrhu budov a BIM modelu. Již čtvrtým rokem vyučuje BIM na Autodesk Academii.

Martin Bouček

BIM manažer | konzultant

Martin je součástí architektonicko-stavební části týmu, kde se plně věnuje implementacím BIM v projekčních a realizačních firmách. Při tvorbě Revit Families (rodin) se snaží, aby Vám co nejvíce zjednodušil práci.

Poprvé se setkal s technologií BIM a programem Revit již na Střední průmyslové škole stavební v Plzni. V době studií na ČVUT v Praze pracoval jako přípravář, později jako projektant staveb. Od roku 2013 působí jako lektor v Autodesk Academia Silicon Hill, kde se snaží pomáhat studentům v začátcích a seznámit je se všemi možnostmi BIM.

Jiří Horák

vedoucí vývoje | konzultant

Jirka vede vývojový tým, který je zdopodvědný za nástroj CCtools a řadu dalších nadstavbových aplikací, které nám i dalším usnadňují práci. Dále se věnuje i implementacím BIM v oblasti TZB.

Vystudoval technická zařízení budov v oblasti vytápění na VUT v Brně. S Revitem se setkal již na střední škole, kde se podílel na vzniku školní šablony. TZB v Revitu se věnuje od konce vysoké školy, kdy se v rámci diplomové práce snažil využít informací z modelu pro praktické projektování.

Adam Stančík

BIM manažer | konzultant

Adam působí v architektonicko-stavební části brněnského týmu. Zabývá se implementacemi BIM technologie, modelací rodin a tvorbou modelů skutečného provedení stavby (as-built).
Zahraniční zkušenosti získal na projektu tvorby as-built BIM modelu jedné z automobilových výrobních hal a jako lektor školení na univerzitě v mongolském Ulánbátaru.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně, kde později i vedl výuku Revitu pro začátečníky a pokročilé.

Veronika Kalinová

BIM modelář | konzultant

Verča působí převážně v TZB, ale i architektonicko-stavební části našeho týmu. Věnuje se implementacím BIM technologie, modelací rodin a tvorbou modelů skutečného provedení stavby (as-built).
Má zkušenosti z projektu na Slovensku jako modelář as-built modelu automobilové výrobní haly a také modelace zdravotechniky v ní. V předchozím zaměstnání se věnovala energetickým simulacím a projekci TZB.

Vystudovala obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB na ČVUT v Praze, v bakalářskem studiu se věnovala Architektuře a Stavitelství.

Marek Herůfek

obchodní zástupce pro ČR a zahraničí

Marek se věnuje obchodní činnosti a marketingovým aktivitám firmy.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně. Během vysoké školy pracoval jako projektant v projekci ing. Schwarze a jako technik v Atelieru DEK. Absolvoval dvě pracovní stáže v USA pod záštitou VUT v realizační firmě Vaclav Metal Craft. Má zkušenosti s tvorbou BIM modelů v ArchiCADu, kdy obsadil 3. místo v celostátní soutěži středních škol v rýsování. Po dokončení studií pracoval ve firmě LIKO-S jako technik pro export a vývoj.

Marek Jedlička

BIM manažer | konzultant

Filip Sládeček

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí architektonicko-stavebního týmu a aktuálně se věnuje projektům v Dubaji a tvorbě rodin.

Vystudoval obor Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze v rámci bakalářského studia, dále pak obor Budovy a prostředí ve studiu magisterském. Diplomovou práci zpracovával ve Vídni na univerzitě BOKU pod vedením architekta Martina Treberspurga.

Jiří Šindelář

BIM modelář | konzultant

Jirka je součástí TZB části týmu, kde se zaměřuje na rozvoj BIM modelování v oblasti elektroinstalací a jeho implementaci.

Vystudoval ČVUT v Praze. Během svých studií pracoval dva roky v architektonickém ateliéru v Humpolci a zúčastnil se soutěže SVOČ, kde byl oceněn za svou práci v oboru BIM. Na diplomové práci zabývající se problematikou informačního modelováním elektroinstalací měl možnost spolupracovat s univerzitou v Seoulu, Jižní Korea, kde také studoval.

Miroslav Siegert

BIM modelář | konzultant

Míra je součástí TZB části týmu a věnuje se pasportizaci TZB částí budov a implementacím BIM technologie.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Juniorský tým

Lukáš Jakeš

BIM modelář | konzultant

Lukáš působí v architektonicko-stavení části týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji a vytváří rodiny.

Vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze. S Revitem se poprvé seznámil během studia na vysoké škole v projekční kanceláři PM Group. Po absolvování studia působil na pozici projektanta v atelieru AED project, kde v Revitu zpracovával dokumentaci ve všech jejích stupních.

Daniel Sochor

BIM modelář

Dan působí v architektonicko-stavení částí týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze. Má dvouletou zkušenost v projekční kanceláři R.A.M. projekt, kde působil na pozici stavebního projektanta.

Dan Kučera

BIM modelář | manažer kanceláře

Dan je součástí TZB týmu a specializuje se na tvorbu rodin. Mezi poslední projekty, na kterých participoval, se řadí výrobky pro HL a Dallmer.

Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí se zaměřením urbanismus a územní plánování na ČVUT v Praze.

Dominik Krajíček

vývojář

Dominik je součástí vývojářského týmu. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadit modelování a ušetřit čas projektantům.

Praktické zkušenosti týkající se IT nabyl během svého pracovní působení v Mendelově muzeu MU, na pozici IT technika a poté ve firmě LIKO-S, kde pracoval na pozici IT technik vývoje.

Lucie Martínková

BIM modelář | konzultant

Lucka je součástí architektonicko-stavební části týmu a podílí se převážně na projektech v Dubaji.

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze. Za své projekty získala během studia několikrát ocenění katedry architektury.
Lucie má čtyřletou praxi v projektování pozemních staveb a rok v TZB v projekční kanceláři AED project. Půl roku pracovala v architektonickém atelieru DAĎA architekti.

Josef Kolář

BIM modelář

Pepa je součástí architektonicko-stavební části týmu a pracuje na slovenských projektech.

Během vysoké školy pracoval jako architekt ve společnosti Capexus. Po konci studia nasbíral zkušenosti v zahraničí, v projekční kanceláři pod italským architektem Alessandrem Pepe v Portu.
Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT a nyní pokračuje ve studiu TZB systémů v budovách. Zúčastnil se školní stáže zaměřené na výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov na rakouské univerzitě FH Burgenland.

Roman Macháček

BIM modelář

Roman působí v architektonicko-stavební části týmu a podílí se na stavebních projektech v zahraniční. Mimo to se zaměřuje na požární bezpečnost staveb v BIM.

Pracoval ve společnosti ADNS architekti, kde se podílel na tvorbě BIM modelu bytového domu. Zahraniční zkušenost získal na stáži v Norsku, kde pracoval pro společnost zabývající se stavbami malých vodních elektráren. Pracoval zde na bezpapírové dokumentaci pomocí A360 a zavádění BIM. Studuje obor Požární bezpečnost na ČVUT v Praze. V rámci bakalářské práce vypracoval projekt TZB a PBŘ jako BIM model v aplikaci Revit.

Romana Břindová

BIM modelář | konzultant

Romča působí v TZB části týmu a věnuje se modelování rodin a implementacím BIM technologie. Zahraniční zkušenosti získala z působení na projektech v Dubaji a participací na slovenských projektech.

Vystudovala magisterský obor Budovy a prostředí se zaměřením na TZB na ČVUT v Praze, na bakalářském studiu obor Konstrukce a pozemní stavby.

Filip Klimeš

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí TZB týmu a věnuje se modelování rodin.

Vystudoval obor Budovy a prostředí na ČVUT v Praze. Zkušenosti má ale i se statikou, které se věnoval ve svém bakalářském studiu.
Filip má též dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonické kanceláři axioHM.

David Ondrey

BIM Modelář

David je součástí architektonicko-stavební částí našeho týmu.

Vystudoval obor Integrální bezpečnost staveb na fakultě stavební ČVUT. Ve stavebnictví se pohybuje od ukončení střední školy, kdy pracoval ve firmě Pragis jako stavební technik. Podílel se na stavbách jako jsou Bytové domy Nový Zličín, Vila domy Jaroš, BD nad Třešňovkou nebo Vila domy Miličovský les. V předešlém zaměstnání se věnoval realizaci staveb, inženýringu a facility managementu.

Stanislav Zažirej

BIM modelář

Stáňa působí v architektonicko-stavební části týmu a věnuje se statice a vyztužování konstrukcí.

Studuje obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze.

Brigádnický tým

Štěpán Rapp

BIM modelář

Štěpán je součástí architektonicko-stavební části týmu a podílí se na stavebních projektech i tvorbě rodin.

Studuje obor Architektury a urbanismu na Fakultě Architektury ČVUT v Praze.

Filip Okleštěk

BIM modelář

Filip je součástí architektonicko-stavební části našeho týmu a věnuje se tvorbě rodin do Revitu, dále pak modelování stavebních v ČR i zahraničí.

Studuje Stavení inženýrství na Fakultě Stavební ČVUT v Praze a v oblasti BIM se pohybuje již 5 let.

Patrik Bláha

BIM modelář

Patrik působí v architektonicko-stavební části týmu a podílí se na stavebních projektech v Dubaji a tvorbě rodin.

Studuje obor Pozemní stavby na SPŠ ve Vlašimi a učí se, jak efektivně využívat Revit a jiné aplikace pro tvorbu BIM modelů.