BIM management

Zpracujeme společně BEP plány (BIM Execution Plan)

Pomůžeme vám pochopit a pojmenovat přínosy BEP plánů, kterých lze v současné praxi reálně dosáhnout. Výsledkem naší spolupráce bude dokonalé ovládnutí všech funkcí plánu a tím i úspěšně dokončený společný projekt .

Nedílnou součástí úspěšného projektu je specifikování pravidel a cílů tak, aby klient věděl, co za svou investici získá a dodavatel jasně poznal, co se od něj očekává. V případě BIM projektů se tato standardizace nazývá BIM Execution Plan, tedy zkráceně BEP.

Tento klíčový dokument je třeba vytvořit a upravovat v každé fázi projektu. S BEP plány ve všech fázích máme velké zkušenosti z veřejných zakázek i ze soukromého sektoru v ČR a zahraničí.