Bytové domy na Rybníčku

Bytové domy na Rybníčku

Liberec

E S L, a. s.

E S L, a. s.

Městský blok Nové Lauby

Městský blok Nové Lauby

Ostrava

Abu Dhabi Airport

Abu Dhabi Airport

Abu Dhabi

Al Maktum

Al Maktum

Dubai

Royal Atlantis Resort & Residences

Royal Atlantis Resort & Residences

Dubai

Comcity

Comcity

Moskva

Centrum Chodov

Centrum Chodov

Praha

Rezidence Chrudimpark

Rezidence Chrudimpark

Chrudim

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Ústí nad Labem

Mabuchi Distribution Centre

Mabuchi Distribution Centre

Praha

Waltrovka Mechanica

Waltrovka Mechanica

Praha

Metro D

Metro D

Praha

Městský stadion Karviná

Městský stadion Karviná

Karviná

Kantonsspital Baselland

Kantonsspital Baselland

Švýcarsko

Twin City

Twin City

Slovensko

Závod na výrobu pevných a kapalných lékových forem

Závod na výrobu pevných a kapalných lékových forem

Rusko

ACO Stavební prvky spol. s.r.o.

ACO Stavební prvky spol. s.r.o.

HL Hutterer & Lechner

HL Hutterer & Lechner

Mandík, a.s.

Mandík, a.s.

Topwet s.r.o. 

Topwet s.r.o. 

SPEDOS s.r.o.

SPEDOS s.r.o.

Jsme rádi, že jsme si při školení našeho týmu v Revitu zvolili právě firmu cadconsulting. Implementace proběhla dle našich představ a díky skvělému přátelskému přístupu školitele byla velmi poučná. Získali jsme spoustu nových znalostí a všichni jsme si Revit oblíbili. Těšíme se na další spolupráci v post-implementační fázi.
Společnými silami jsme vytvořili nový rekreační objekt pro Brno, s odkazy na vápencové skály v Moravském krasu.

Ing. arch. Veronika AdamcováAtelier Habina s.r.o.

Implementace firmou cadconsulting pro nás byla prospěšná a plánujeme s ní další spolupráci.
Společnými silami jsme pracovali na projektech Aviatica, Dynamica, Mechanica, Waltr na plánovaném území Waltrovka v Praze. Využíváme k projektování též jejich knihovnu prvků, kterou jsme po vzájemném doladění zdokonalili.

Josef FridrichKPS-VZT spol. s r.o.

Při přechodu ze standardního, v dnešní době nejrozšířenějšího, způsobu projektování s využitím nástrojů AutoCAD na prostředí Revit jsme využili možnosti implementace. Implementace probíhala v profesích vzduchotechnika, vytápění, chlazení a zdravotně technické instalace. V rámci implementace jsme pracovali na projektu Sportovně relaxační centrum v Háji u Loučné pod Klínovcem. Dokumentace byla zpracována ve všech projektových stupních. Implementaci hodnotíme jako prospěšnou, bez ní bychom nebyli schopni projekt úspěšně zpracovat. V poslední době jsme s firmou cadconsulting spolupracovali na projektu CPTO Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Spolupráce se nám osvědčila. S firmou cadconsulting plánujeme spolupracovat i nadále.

Ondřej KošinaKTS-CZ, s.r.o.

Implementace nás usnadnila práci, doplnili jsme si znalosti. V efektivitě práce nám pomohly nové šablony, vytvořené cadconsultingem. Plánujeme další spolupráci. Knihovna prvků se nám osvědčila a postupně ji vylepšujeme. Spolupracovali jsme společně na projektu COM do Moskvy.

Jiří HubkaPetlach TZB, s.r.o.

Firma cadconsulting nám vytvořila BIM rodiny střešních vpustí a nástavců. S odvedenou prací cadconsultingu jsme spokojení, jakožto i s komunikací při řešení veškerých připomínek. BIM rodiny vznikly ve výsledné kvalitě, kterou jsme si ujasnili hned na počátku projektu. Výsledek jsme společnými silami směřovali do dohodnuté polohy. Plánujeme další spolupráci pro rozšíření rodin v rámci ostatních prvků našeho portfolia a také v marketingové strategii pro lepší zprostředkování BIM rodin.

Martin PánekTOPWET s.r.o.

Spolupráce s firmou cadconsulting byla pro náš ateliér velice prospěšná. Kolega Pavel Šimák je podle nás odborně způsobilý, velice ochotný a vstřícný. Spolupráce fungovala bez jakéhokoli problému a velice nám usnadnila a urychlila práci v programu Revit 2017.
Pokud se v budoucnu pro náš ateliér naskytne projekt vhodný ke zpracování v programu Revit a bude při jeho zhotovení potřeba výpomoc, budeme vážně uvažovat o spolupráci právě s fy cadconsulting.
Velmi prospěšná je i knihovna prvků, kterou nám firma cadconsulting, spol. s r.o. poskytla na využívání při našich projektech v plném rozsahu. Knihovní prvky mají spoustu praktických funkcí, které prvky získané na internetu nemají a pomohou ke zdokonalení samotného projektu jak po technické, tak grafické stránce.
Produkt CCtools v našel ateliéru zatím nemáme zavedený, ale po prezentaci jeho funkcí zvažujeme jeho používání. Nepochybně má funkce, které usnadní práci i čas.

Jan SutnarDELTAPLAN spol. s r.o.

Implementace nám velice pomohla, díky tomu, že jsme měli alespoň částečně připraveny šablony pro jednotlivé profese, které se postupně upravovaly, a také základní knihovnu prvků, jsme mohli začít zpracovávat dokumentaci v Revitu. Tím, že jsme tu měli člověka, který nám po dobu, v našem případě 2 měsíce, pomáhal, nebyl přechod z kreslení v Autocadu do kreslení v Revitu tak náročný.
Dle mého názoru je pro úspěšný přechod pro projektování v Revitu:
1. Správně nastavená šablona
2. Knihovna rodin, které jsou nastaveny v součinnosti s šablonou
3. Člověk, který problematiku zná a je podporou pro projektanty
4. Projektanti, kteří mají zájem
Díky tomu byla implementace ve spolupráci s vaší firmou úspěšná.
Pokud bude příležitost, plánujeme další spolupráci s cadcosultingem.
Knihovnu prvků jsme využívali a využíváme. V nástroji CCtools intenzivně využívám funkce kopírovat ve výkazu a sloučit ve výkazu.

Vendula CibulcováBLOCK, a.s.

Implementace pro naši firmu byla velice prospěšná, bez ní by nám byl REVIT v podstatě k ničemu. Do budoucna určitě plánujeme další spolupráci. Knihovna prvků se nám osvědčila, průběžne se pracuje na jejím rozšíření dle našich připomínek. Využíváme též doplnkové nástoje CCtools, které se nám v praxi osvědčily. Urychlily a zefektivily nám projekční práci.

Petr VávraS & S vzduchotechnika, s.r.o.

Firma cadconsulting nám pomáhala s tvorbou BIM rodin v Revitu pro naše výrobky. S jejich prací jsme spokojeni a na rodiny dále vyvíjíme. S cadconsultingem plánujeme další spolupráci. V navrhování v BIM vidíme budoucnost.

Jakub KonopáčACO Stavební prvky spol. s r.o.

Vaši účast na implementaci Revitu v naší projekční kanceláři považuji za klíčovou. Zřejmě bychom to zvládli i bez podpory konzultanta, ovšem v násobně delším čase. Objevovat pracně to, co již objevili jiní, se nevyplatí. Jakmile budeme mít nasmlouvaný další projekt většího rozsahu v BIM, oslovíme cadconsulting pro další podporu. Knihovnu používáme, přičemž prvky, které v knihovně zatím nebyly, jsme si nechali od cadconsultingu zpracovat. A funguje to. Využíváme taktéž nástroj CCtools, urychluje nám práci.

Petr VančuraSATER-PROJEKT s.r.o.

Nedovedu si představit, že by firma Techniserv začala pracovat v Revitu bez implementace od cadconstultingu. Společnými silami jsme vytvářeli knihovní prvky pro profesi elektro. K projektování využíváme nástrojů CCtools a rádi bychom se časem podíleli na jejich rozšíření o další užitečné funkce. S další spoluprácí s firmou cadconsulting určitě počítáme.

Pavel DíkTECHNISERV, spol. s r.o.

Implementace firmou cadconsulting byla pro nás prospěšná. Napomohla našim projektantům s pochopením funkcionalit Revitu, a také jak pracovat efektivně s modelem. Plánujeme další spolupráci, a to na vytvoření BEP (BIM execution plan). Při tvorbě projektů se nám osvědčila knihovna prvků.

David ZdráhalaEP Rožnov, a.s.

Implementace firmou cadconsulting na software Navisworks a Revit hodnotíme jakou prospěšnou. Odhalila nám, na co si dávat při zadávání BIM modelů pozor, jaké jsou nedostatky při vykazování výměr, a co vše se ještě musí naši zaměstnanci doučit. Jakožto realizační firma jsme úspěšně realizovali v BIMu projekty bytových domů Chrudim Park v Chrudimi a připravujeme polyfunkční dům Nová Sladovna v Olomouci. V průběhu zpracování projektové dokumentace a ve využívání BIM modelů pro přípravu nám pomáhala firma cadconsulting. Jsme s kooperací spokojeni a plánujeme další spolupráci.

Jakub ŠkaloudVCES, a.s.

Spolupráce se společností cadconsulting při zavedení BIMu v naší společnosti byla přínosná. Důkazem je zejména zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby administrativní budovy včetně koordinace profesí TZB, kterou naše společnost zajišťovala na pozici HIP.

Marek VávraFABIONN, s.r.o.

Díky procesu implementace Revitu do naší společnosti jsme schopni se posunout od nasazení Revitu jako 3D modeláře ke komplexnímu BIM řešení. Cesta, jež vede k tomuto poznání, je bez CC (a Lukáše Cimaly) možná, avšak zdlouhavá a namáhavá. Navíc díky CC vidíme, že výsledky prezentované na různých konferencích je možné dosáhnout i ve středně velké projekční firmě. Nasazení Revitu a BIM postupů zefektiňuje projekční práce a je schopno flexibilně reagovat na časté změny a požadavky investorů. Bohužel nedokonalost softwaru je nutno řešit těmi správnými postupy a nastaveními. Díky implementaci od CC jsme získali nejenom neocenitelné znalosti a zkušenosti, ale taktéž jsme rozšířili síť kontaktů na firmy, které v Revitu a BIM pracují.

Bc. Ondřej PešekPRODIN a.s., projektant pozemní stavby