O NÁS

O firmě

Jsme konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie a klientům pomáháme s jejím zavedením již od roku 2009. Používáním BIM technologie si lépe porozumíte s ostatními partnery v různých fázích návrhu, výstavby i provozu stavby.

Současně pomáháme strojírenským firmám automatizovat a digitalizovat oblast obchodu, konstrukce a výroby. Zvýšíme produktivitu implementací produktů Autodesk Inventor, Autodesk Vault a strojírenských řešení.

Pomůžeme vám s přechodem z 2D CAD řešení na BIM s využitím aplikace Autodesk Revit®. Diky implementaci vás naučíme používat platformu Autodesk BIM při zachování stávající produktivity práce.

Snažíme se o standardizaci BIMu v České republice a jsme aktivními členy spolku Odborné rady pro BIM (czBIM) a Technické normalizační komise TNK 152.

cadconsulting je tu s vámi už více jak 10 let. Máme pobočky v Praze, Brně a Plzni.

Vedení společnosti

Rudolf Vyhnálek

CEO

Ruda založil naši společnost v roce 2009. Skrze seniorský team řídí chod společnosti a řeší vše s řízením spojené. Od rozdělování lidí na jednotlivých projektech po investiční rozhodnutí. Nebojí se však vrátit ke kořenům a v případě nutnosti konzultuje nebo pomáhá na projektech.

Před založením firmy pracoval jako aplikační inženýr ve společnosti Autodesk a TechData Distribution. Vystudoval ČVUT v Praze obor pozemní stavitelství, doktorát získal na katedře Ocelových a dřevěných konstrukcí na téže univerzitě.
Jeho diplomová práce byla oceněna jako nejlepší diplomová práce pro rok 2003 pořádané firmou Skanska.

Jakub Novotný

partner | vedoucí projektů

Jakub je vedoucí týmu specializovaného na TZB profesi. Jeho zkušenosti jsou podložené dlouholetou konzultační činností a projektováním v Revitu. V rámci působení v CC participoval na projektech pro Amazon, Lidl, Jaguar & Land Rover aj.

Vystudoval Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od střední školy nasbíral zkušenosti z různých softwarů (Spirit, Allplan, ArchiCAD, Microstation, AutoCAD, Revit), které v rámci své každodenní práce zúročuje. Kromě implementací se věnuje přípravě rodin pro výrobce, vývoji plug-in pro TZB a podílí se na projektech pro klienty CC.

Jiří Horák

vedoucí vývoje | konzultant

Jirka vede vývojový tým, který je zdopodvědný za nástroj CCtools a řadu dalších nadstavbových aplikací, které nám i dalším usnadňují práci. Dále se věnuje i implementacím BIM v oblasti TZB.

Vystudoval technická zařízení budov v oblasti vytápění na VUT v Brně. S Revitem se setkal již na střední škole, kde se podílel na vzniku školní šablony. TZB v Revitu se věnuje od konce vysoké školy, kdy se v rámci diplomové práce snažil využít informací z modelu pro praktické projektování.

Dan Kučera

Office management | BIM modelář

Dan je součástí TZB týmu a specializuje se na tvorbu rodin. Mezi poslední projekty, na kterých participoval, se řadí výrobky pro HL a Dallmer.

Vystudoval obor Inženýrství životního prostředí se zaměřením urbanismus a územní plánování na ČVUT v Praze.

Seniorský tým

Adam Stančík

BIM manažer | konzultant

Adam působí v architektonicko-stavební části brněnského týmu. Zabývá se implementacemi BIM technologie, modelací rodin a tvorbou modelů skutečného provedení stavby (as-built).
Zahraniční zkušenosti získal na projektu tvorby as-built BIM modelu jedné z automobilových výrobních hal a jako lektor školení na univerzitě v mongolském Ulánbátaru.

Vystudoval obor Pozemní stavitelství na VUT v Brně, kde později i vedl výuku Revitu pro začátečníky a pokročilé.

Miroslav Siegert

BIM modelář | konzultant

Míra je součástí TZB části týmu a věnuje se pasportizaci TZB částí budov a implementacím BIM technologie.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze.

Filip Sládeček

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí architektonicko-stavebního týmu a aktuálně se věnuje projektům v Dubaji a tvorbě rodin.

Vystudoval obor Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze v rámci bakalářského studia, dále pak obor Budovy a prostředí ve studiu magisterském. Diplomovou práci zpracovával ve Vídni na univerzitě BOKU pod vedením architekta Martina Treberspurga.

Daniel Sochor

BIM modelář

Dan působí v architektonicko-stavení částí týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji.

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT v Praze. Má dvouletou zkušenost v projekční kanceláři R.A.M. projekt, kde působil na pozici stavebního projektanta.

Josef Kolář

BIM modelář

Pepa je součástí architektonicko-stavební části týmu a pracuje na slovenských projektech.

Během vysoké školy pracoval jako architekt ve společnosti Capexus. Po konci studia nasbíral zkušenosti v zahraničí, v projekční kanceláři pod italským architektem Alessandrem Pepe v Portu.
Vystudoval obor Architektura a stavitelství na ČVUT a nyní pokračuje ve studiu TZB systémů v budovách. Zúčastnil se školní stáže zaměřené na výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov na rakouské univerzitě FH Burgenland.

Dominik Krajíček

vývojář

Dominik je součástí vývojářského týmu. Zabývá se tvorbou nových aplikací, které mají za úkol usnadit modelování a ušetřit čas projektantům.

Praktické zkušenosti týkající se IT nabyl během svého pracovní působení v Mendelově muzeu MU, na pozici IT technika a poté ve firmě LIKO-S, kde pracoval na pozici IT technik vývoje.

Lukáš Jakeš

BIM modelář | konzultant

Lukáš působí v architektonicko-stavení části týmu, kde pracuje na projektech v Dubaji a vytváří rodiny.

Vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze. S Revitem se poprvé seznámil během studia na vysoké škole v projekční kanceláři PM Group. Po absolvování studia působil na pozici projektanta v atelieru AED project, kde v Revitu zpracovával dokumentaci ve všech jejích stupních.

Juniorský tým

Filip Klimeš

BIM modelář | konzultant

Filip je součástí TZB týmu a věnuje se modelování rodin.

Vystudoval obor Budovy a prostředí na ČVUT v Praze. Zkušenosti má ale i se statikou, které se věnoval ve svém bakalářském studiu.
Filip má též dvouletou praxi v projektování pozemních staveb v architektonické kanceláři axioHM.

Stanislav Zažirej

BIM modelář

Stáňa působí v architektonicko-stavební části týmu a věnuje se statice a vyztužování konstrukcí.

Studuje obor Konstrukce pozemních staveb na ČVUT v Praze.

Edita Kunčarová

konzultant

Edita je studentkou VUT Brno – obor Konstrukce a dopravní stavby. S BIM technologiemi, konkrétně Revitem, se poprvé setkala na zahraničním pobytu na finské Oulu University of Applied Sciences. Ihned po návratu nastoupila do společnosti cadconsulting, která jí umožnila se v tomto odvětví rozvinout a poskytla jí příležitosti podílet se jejím prostřednictvím na větších projektech. Ve firmě se zaměřuje primárně na architektonicko-stavební část. Ráda by, aby se schopnost používat BIM technologie stala věcí tak automatickou, za jakou je v dnešní době považována například znalost AutoCADu.